Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės šiluma" | Instrukcijos
15754
page-template-default,page,page-id-15754,page-child,parent-pageid-15637,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive
 

Instrukcijos

Už per ataskaitinį laikotarpį suvartotą šilumos energiją patalpų šildymui, karštą vandenį, suteiktas karšto vandens apskaitos prietaiso  aptarnavimo  ir (ar) techninio  aptarnavimo paslaugas vartotojas atsiskaito pagal pateiktą mokėjimo pranešimą (sąskaitą)  iki poataskaitinio mėnesio paskutinės dienos. Neatsiskaičius už UAB “UKmergės šiluma” teikiamas paslaugas sutartyse nustatyta tvarka yra skaičiuojami delspinigiai. Už UAB “Ukmergės šiluma” teikiamas paslaugas vartotojai gali atsiskaityti:

 • AB “DNB bankas” skyriuose ir per šio banko internetinę liniją. Pildymo instrukcija
 • AB “SEB bankas” skyriuose ir per šio banko internetinę liniją. Pildymo instrukcija
 • AB “Swedbank” skyriuose ir per šio banko internetinę liniją. Pildymo instrukcija
 • AB “Šiaulių bankas” skyriuose ir per šio banko internetinę liniją.
 • Ūkininkų kredito unijos skyriuose.
 • Medicinos banko skyriuose.
 • AB “Lietuvos paštas” skyriuose.
 • UAB “Perlo paslaugos” loterijos terminaluose.
 • PC „Maxima“ parduotuvių kasose.
 • UAB „Viena Sąskaita“  www.vienasaskaita.lt

Už UAB „Ukmergės šiluma“ teikiamas paslaugas vartotojai, įmonės, įstaigos, komercinių patalpų savininkai turi apmokėti iki mėnesio paskutinės dienos.

Susidūrus su finansiniais sunkumais ir jei negalite apmokėti pateiktos sąskaitos, prašome atvykti į UAB „Ukmergės šiluma“ pardavimų skyrių adresu Šviesos g. 17. Su Jumis suderinsite skolos apmokėjimo terminus ir galėsite skolą išmokėti dalimis sudarius Skolų mokėjimo grafiką. Sudarius skolų mokėjimo grafiką galėsite kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį skyrimo. Laikantis sutarties sąlygų, kompensacija bus skaičiuojama.

Vartotojai nesilaikantys skolų mokėjimo grafiko už susidariusias skolas yra paduodami į teismą skolos priteisimui ir antstolei jos išieškojimui.

Daugiabučių namų butų savininkai, išnuomoję savo butus, turėtų periodiškai patikrinti, ar nuomininkai laiku sumoka už paslaugas, nes nereti atvejai, kai apie susidariusią skolą sužinoma tik tada, kai pateikiamas pareiškimas teismui.

UAB „Ukmergės šiluma“ turi galimybę sąskaitas gyventojams ir PVM sąskaitas faktūras įmonėms, įstaigoms, komercinių patalpų savininkams, pateikti elektroniniu paštu.

Vartotojus, norinčius sąskaitas gauti elektroniniu paštu, prašome užpildyti sutikimo dėl sąskaitų gavimo elektroniniu paštu blanką. Blanko formą rasite bendrovės internetinėje svetainėje adresu www.ukmergessiluma.lt  (skyriuje „ Elektroninis mokėjimo pranešimas„) arba galite jį užpildyti atvykę į UAB „Ukmergės šilumos“ pardavimų skyrių.

(Pridedamos 2 formos – gyventojams ir įmonėms)

Užpildytą ir pasirašytą sutikimo blanką perduokite mums vienu iš šių būdų:

 • faksu: (8 340) 63320
 • elektroniniu būdu administratore@ukmergessiluma.lt  (nuskenuotą pdf formatu)
 • registruotu laišku adresu: UAB „Ukmergės šiluma“, Šviesos g. 17, 20177 Ukmergė

Vartotojams, kuriems sąskaitos bus siunčiamos elektroniniu paštu, popierinių sąskaitų neteiksime, todėl jeigu iki mėnesio 10 d. elektroninės sąskaitos negausite, prašome skambinti telefonu (8 340) 65212 arba parašyti į elektroninį paštą adresu: administratore@ukmergessiluma.lt

Šilumos apskaitos prietaiso ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis reikia deklaruoti kiekvieną mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos. Šilumos suvartojimas deklaruojamas kilovatvalandėmis (kWh). Vandens suvartojimas yra deklaruojamas kūbiniais metrais (m3), nenurodant litrų. Karšto vandens skaitiklių rodmenis vartotojai gali pranešti jiems patogiausiu būdu:

 1. Mokėjimo pranešimo (sąskaitos) „šaknelės“ lentelėje įrašant einamojo mėnesio karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenis ir suvartotą karšto vandens kiekį;
 2. Bendrovės telefonais: Ukmergėje (8 340) 65212 arba 8 676 55539
 3. Elektroniniu paštu: administratore@ukmergessiluma.lt laiške būtina nurodyti buto adresą ir mokėtojo kodą);
 1. Internetinėje vartotojų aptarnavimo sistemoje, į kurią pakliūti galite pagrindiniame mūsų įmonės internetinio puslapio lange pasirinkus meniu punktą „Elektroninės paslaugos“. Prisijungus prie vartotojo duomenų reikia pasirinkti meniu punktą „Skaitiklių deklaravimas“ ir ten nurodyti deklaruojamus duomenis.

 

UAB „Ukmergės šiluma“ atstovas, ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu įspėjęs apie atvykimą ir pateikęs darbuotojo pažymėjimą, turi teisę netrukdomai apžiūrėti karšto vandens apskaitos prietaisus, sutikrinti skaitiklio rodmenis, atlikti karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros darbus. Tikrintojo rastas nedeklaruotas vanduo yra sudeklaruojamas į einamą mėnesį.

Reguliarius, kiekvieną mėnesį, suvartoto karšto vandens kiekio deklaravimas ne tik padeda išvengti mokėjimo už normatyvinį karšto vandens kiekį, bet ir leidžia tiksliau apskaičiuoti mokesčius už daugiabučiame gyvenamajame name suvartotą šilumos energiją.

Neįgaliųjų parinktys